flagi_02flagi_03flagi_04flagi_05
oleotest_02

Kontrola tłuszczów

 

oleo_foto_1

W Unii Europejskiej nie ma jednorodnego systemu kontroli jakości tłuszczów – każdy kraj unijny wprowadza swoje indywidualne regulacje. W większości państw unijnych takie systemy obowiązują. Również w Polsce powstały przepisy regulujące ten problrm.

 

Od października 2012 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania.

 

Zgodnie z rozporządzeniem system badania bezpieczeństwa tłuszczów używanych do smażenia jest dwuetapowy. Pierwszy etap to stosowanie dowolnego szybkiego testu. W przypadku próbek z negatywnym czy niejednoznacznym wskazaniem szybkiego testu zastosowany będzie drugi etap, czyli ocena próbki za pomocą metody odwoławczej. Dotychczasowe badania wykazały, że szybkie testy (metody) są skutecznym miernikiem niekorzystnych zmian zachodzących w tłuszczach stosowanych do smażenia, a – co również ważne – są proste i tanie. Negatywny bądź niejednoznaczny wynik testu powoduje zakwalifikowanie tłuszczu do badania odwoławczego, które rozstrzygnie czy badany tłuszcz jest lub nie jest zdatny do dalszego stosowania.

 

Metodą odwoławczą jest oznaczenie zawartości związków polarnych – najczęściej stosowana metoda oceny tłuszczów używanych do smażenia stosowana w Europie, m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Portugalii, we Włoszech, w Niemczech, Finlandii i na Węgrzech. W tych państwach przyjęto różną graniczną wartość tej metody: od 24 do 30%, jednak większość państw ustanowiła tą wartość na poziomie 25% związków polarnych. Również taka wartość została przyjęta w Polsce. (źródło: wsse-poznan.pl)

 

Rozporządzenie Ministra Zrowia (PDF)


Tester test jakości zużycia degradacji oleju spożywczego frytury